Jak obliczyć zawartość tłuszczu w organizmie?

Jeszcze kilkanaście lat temu podstawowym wskaźnikiem efektywności procesu odchudzania był pomiar wagi ciała. Współczesna wiedza o fizjologii człowieka traktuje ten wskaźnik mocno relatywnie, jako wartość względną nie oddającą całej prawdy o aktualnym stanie organizmu. Obecnie jako najważniejszy ze wskaźników uważa się pomiar obecności tłuszczu w organizmie i analiza składu ciała.

Tkanka tłuszczowa niezbędna w każdym organizmie może mieć charakter fizjologiczny należny lub nadmiarowy – ponadfizjologiczny. Jej pomiar stanowi jeden z najważniejszych wskaźników niezbędnych do oceny aktualnego etapu odchudzania, stanu zdrowia czy po prostu oceny postępów programu treningowego. Obliczanie składu ciała i zawartości w nim tkanki tłuszczowej można wykonać na wiele sposobów.

Należy zawsze pamiętać, że tłuszcz w naszym organizmie to jeden z niezbędnych składników fizjologii ciała. Niestety ostatnie dziesięciolecia przyniosły epidemię otyłości na świecie, szczególnie w krajach rozwiniętych. Efekt ten spowodował poważne zainteresowanie i rozwój badań nad procesami zachodzącymi w organizmie podczas przyrostu tkanki tłuszczowej i mechanizmów jej zmniejszania. Analiza składu ciała i pomiar tkanki tłuszczowej stał się ważnym wskaźnikiem oceny kondycji i stanu zdrowia.  Stał się istotną przesłanką prowadząca do postawienia diagnozy dla wielu niebezpiecznych chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości. Zresztą sama otyłość stała się przedmiotem zainteresowania najważniejszych instytucji światowych zajmujących się systemowo badaniem kondycji i zdrowia społeczeństwa.

Jak obliczyć zawartość tłuszczu w organizmie? 

Kontrola efektów programu treningowego poprzez badanie ilości tkanki tłuszczowej powinna być standardowym miernikiem postępów z jednego ważnego powodu. Nie istnieje jedne program treningowy obiektywny dla wszystkich trenujących. Tylko systematyczne kontrolowanie aktualnej zawartości tłuszczu w organizmie pozwoli na rzetelną ocenę skuteczności treningu. Pomiaru składu ciała pod kątem zawartości tłuszczu można dokonać za pomocą specjalistycznych urządzeń wykorzystujących analizę impedancji bioelektrycznej. Takie badanie można przeprowadzić w specjalistycznych gabinetach lub jeżeli nie ma się do nich dostępu można skorzystać z jednego ze wzorów i samodzielnie sprawdzić cechy swojego ciała.

Analizator składu ciała

Profesjonalnym urządzeniem do obliczania zawartości tłuszczu w organizmie jest analizator składu ciała. Jest to urządzenie, które wykorzystuje się do diagnozy oraz profilaktyki zdrowotnej w gabinetach dietetycznych czy medycyny estetycznej, ale też w klubach fitness. Właściwe rozpoznanie masy ciała, rozkładu tkanki tłuszczowej, wody oraz masy mięśniowej są niezwykle pomocne dla opracowania indywidualnych programów żywieniowych i planów treningowych. Analizator składu ciała kontroluje postępy i dopasowuje indywidualne programy do odchudzania, trenowania i rehabilitacji.

Analiza składu ciała w medycynie 

Badanie składu ciała to metoda wykorzystywana w nefrologii u osób poddawanych systematycznym dializom. Niezwykle istotnym czynnikiem oceny stanu zdrowia jest obieg wody w organizmie, jej podaż, przetwarzanie przez nerki, produkcja endogennej wody oraz wytwarzanie hormonu antydiuretycznego. Gromadzenie się wody u osób z przewlekłą chorobą nerek prowadzi do niewydolności układu sercowo-naczyniowego. Ustalanie odpowiedniej masy ciała suchej oraz kontrola nawodnienia przyczyniają się do właściwego procesu leczenia osób z niewydolnością nerek i dializowanych.

 Analizator składu ciała umożliwia właściwą ocenę:

  • stanu nawodnienia chorego i stopnia odżywienia osób cierpiących na przewlekłe choroby nerek
  • wielkości przestrzeni wodnych w nerkach
  • suchej masy ciała i kontroli nawodnienia
  • przyrostu masy ciała pomiędzy kolejnymi dializami
  • wskaźników w każdym z układów organizmu

Samodzielne obliczanie składu ciała

Jak obliczyć zawartość tłuszczu w organizmie samodzielnie? Jest na to kilka sposobów. W internecie łatwo można znaleźć kalkulatory do obliczania zawartości tłuszczu. Wystarczy wypełnić poszczególne rubryczki a system obliczy i poda nam najnowsze dane. Można również skorzystać ze wzoru do obliczania zawartości tłuszczu w organizmie, również dostępnego w opracowaniach internetowych. Do obliczenia wystarczy kalkulator internetowy i podstawowe informacje, takie jak waga i wzrost. Bez względu na to jaki sposób się wybierze i jakie urządzenie zostanie zastosowane do pomiaru, wiedza z tytułu badania wprowadza ważne informacje, do których warto się ustosunkować, choćby poprzez zmianę diety czy podjęcie programu treningowego.

Dodaj komentarz