Chirurg onkolog – cenne informacje

Występują lekarze o różnych specjalizacjach. Jednym z nich jest chirurg onkolog, który m.in. leczy nowotwory w sposób operacyjny. Warto dowiedzieć się, jakie są zadania tego specjalisty, szczegóły wizyty i kiedy jest ona niezbędna.

Zadania

Chirurg onkolog zajmuje się przede wszystkim:

 • przeprowadzaniem badań podmiotowych oraz przedmiotowych, które są ukierunkowane na jak najbardziej drobiazgowe zapoznanie się z miejscem, w którym ma zostać zrealizowana operacja,
 • kwalifikowaniem pacjentów do wykonywania zabiegów operacyjnych,
 • planowaniem zabiegów chirurgicznych, a także ich realizacją,
 • monitoringiem stanu zdrowia chorego po przeprowadzonym zabiegu, kontrolą rany, administrowaniem rehabilitacji pozabiegowej oraz ściąganiem szwów,
 • konsultowaniem chorych, którzy są kierowani przez lekarzy zajmujących się innymi dziedzinami medycyny,
 • edukacją chorego, a także członków jego rodziny,
 • pomocą w sytuacjach zagrożenia życia,
 • kierowaniem na konsultacje z innymi specjalistami (m.in. do psychoonkologa czy psychologa) i współpracą z lekarzami innych dziedzin medycyny, którzy prowadzą terapię antynowotworową.

Kiedy wizyta jest niezbędna?

Do chirurga onkologa należy się udać, gdy m.in.:

 • występują zmiany na błonach śluzowych czy skórze lub występują inne niepokojące objawy,
 • wykonane badania laboratoryjne oraz obrazowe potwierdziły obecność nadających się do leczenia operacyjnego zmian przednowotworowych, nowotworowych czy też guza,
 • dana osoba planuje przeprowadzenie zabiegu rekonstrukcyjnego po zlikwidowaniu zmian nowotworowych,
 • rana po wykonanej operacji nie goi się w prawidłowy sposób,
 • występuje przesącz w zagojonej już ranie,
 • wygląd blizny ulega zmianom,
 • nastąpił nawrót choroby nowotworowej.

Wizyta ? przydatne informacje

Chirurg onkolog jest lekarzem, którego odwiedza się:

 • jedynie raz ? aby skonsultować problem zdrowotny,
 • okresowo ? gdy zostanie zaplanowany zabieg chirurgiczny.

Na wizyty kontrolne ustalone przez lekarza trzeba przychodzić zawsze. Im dalej od operacji, tym konsultacje będą rzadsze (o ile nie nastąpi nawrót choroby lub nie dojdzie do powikłań pooperacyjnych). Na wizytę należy ze sobą zabrać:

 • dokumentację medyczną,
 • dzienniczki obserwacyjne (glikemia, nadciśnienie, alergie),
 • spis leków,
 • kartkę, na której znajdują się obserwacją związane z chorobą nowotworową (bóle, objawy, waga).

Dla wielu osób wizyta u lekarza o specjalizacji chirurg onkolog jest ciężkim przeżyciem. Z tego powodu wskazane jest na konsultację z tym fachowcem zabranie ze sobą takiej osoby, która będzie umiała wesprzeć w razie złych informacji lub doradzić, gdy będzie konieczne podjęcie decyzji związanej z wyborem sposobu leczenia.

Dodaj komentarz