Cytologia szyjki macicy i moczu

Cytologia to badanie komórek, należy do gałęzi patologii, specjalności medycznej, która zajmuje się diagnozowaniem chorób i stanów chorobowych poprzez badanie próbek tkanek z ciała. Badania cytologiczne można wykonywać na płynach ustrojowych (przykładami są krew, mocz i płyn mózgowo-rdzeniowy) lub na materiale, który jest zasysany (wyciągany przez ssanie do strzykawki) z ciała.

Cytologia może również obejmować badania preparatów, które są zdrapywane lub myte (nawadniane sterylnym roztworem) z określonych obszarów ciała. Na przykład powszechnym przykładem cytologii diagnostycznej jest ocena rozmazów szyjki macicy. Aby przeprowadzić ocenę cytologiczną, badany materiał nanosi się na szklane szkiełka i wybarwia. Patolog używa mikroskopu do zbadania poszczególnych komórek w próbce.

Cytologia szyjki macicy

Ginekolog przeprowadza badanie cytologiczne szyjki macicy w celu wyszukania nieprawidłowych lub potencjalnie rakowych komórek szyjki macicy. Zawiesinę komórek przetwarza się w laboratorium i umieszcza na szkiełku, barwionym specjalnym barwnikiem i ogląda pod mikroskopem przez cytologa lub patologa. Ponadto płyn analizowany jest pod kątem obecności zakażenia HPV.

Nieprawidłowe komórki mogą być obecne bez wywoływania jakichkolwiek zauważalnych objawów. Niektóre kobiety z nieprawidłowymi komórkami wymagają leczenia, podczas gdy inne mogą wymagać monitorowania za pomocą powtórnych testów cytologicznych szyjki macicy przez pewien czas, ponieważ często łagodne zmiany ustępują same.

Co oznacza wynik testu?

„Negatywny” test cytologiczny szyjki macicy oznacza, że otrzymane komórki wyglądają normalnie. W niektórych przypadkach (mniej niż 3 na 100) próbka może zostać uznana za „nieodpowiednią” do oceny. Zasadniczo oznacza to, że nie ma wystarczających komórek do rzetelnej oceny.

Inne zgłoszone wyniki to:

  • Zmiany granic: Obecność komórek może wskazywać na infekcję wirusa brodawki (HPV) lub gdy nie ma pewności, czym są komórki. Większość zmian na granicy powraca do normy bez leczenia.
  • Łagodna dyskarioza, (czyli zespół zmian morfologicznych dotyczących jądra komórkowego, na które składają się: nadbarwliwość i różnobarwliwość) : te niewielkie zmiany są często związane z HPV i powracają do normy bez leczenia.
  • Umiarkowana dyskarioza: Odkrycie to wskazuje, że obecne są nieprawidłowe komórki, które mogą wymagać leczenia.
  • Ciężka dyskarioza: Wynik ten wskazuje, że obecne są nieprawidłowe komórki. Wskazuje to, że prewalencja o wysokim stopniu złośliwości jest prawdopodobnie obecna i prawdopodobnie wymaga leczenia.
  • Ciężka dyskarioza / Rak inwazyjny: Obecne są nieprawidłowe komórki, które wskazują, że prewalencja o wysokim stopniu złośliwości jest prawdopodobnie obecna i że należy wykluczyć raka.
  • Gruczolak gruczołowy: Wynik ten oznacza obecność nieprawidłowych komórek gruczołowych. Komórki te mogą pochodzić z szyjki macicy, wyściółki macicy lub rzadko z jajnika.

Czy jest coś jeszcze, o czym powinny wiedzieć kobiety?

Cytologia szyjki macicy jest stosowana, jako test przesiewowy w dobrze ugruntowanych krajowych programach badań przesiewowych. Sporadycznie nieprawidłowości mogą pozostać niewykryte przez pojedynczy test. Dlatego ważne jest regularne sprawdzanie. Próbka reprezentuje tylko niektóre komórki obecne na szyjce macicy.

Nawet w przypadku przeprowadzonej przez bardzo doświadczonego lekarza, pobieranie próbek może czasami zbierać zbyt mało komórek, aby uzyskać wiarygodny wynik i może być konieczne powtórzenie testu cytologii szyjki macicy. Zdarza się to w mniej niż 3 na 100 testów. Jeśli pojawia się jakiekolwiek nieprawidłowe krwawienie, na przykład po stosunku seksualnym, między miesiączkami lub po menopauzie, ważne jest, aby porozmawiać z ginekologiem. Rutynowa cytologia szyjki macicy nie jest odpowiednia w tych okolicznościach.

Co to jest cytologia moczu?

W badaniu cytologii moczu lekarz bada komórki zebrane z próbki moczu, aby zobaczyć, jak wyglądają i funkcjonują.Test zwykle sprawdza pod kątem infekcji, choroby zapalnej dróg moczowych, raka lub stanów przedrakowych. Ważne jest, aby pamiętać, że ten test nie identyfikuje raka ani nie może całkowicie wykluczyć raka. Cytologia moczu jest lepsza w wykrywaniu większych i bardziej agresywnych nowotworów niż małe, wolno rosnące nowotwory.

Dlaczego potrzebna jest cytologii moczu?

Lekarz może zlecić badanie cytologiczne moczu, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

  • Niewyjaśniona krew w moczu
  • Pieczenie podczas oddawania moczu
  • Uporczywy ból podczas oddawania moczu.

Test monitoruje również pacjentów, którzy mieli infekcje dróg moczowych lub raka lub którzy są w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na raka pęcherza moczowego. Może również wykrywać różne choroby wirusowe.

Dodaj komentarz